O Nás

Sdružení Acer bylo založeno v roce 1994 a jeho současným sídlem jsou Konojedy (Kostelec nad Černými Lesy).

V roce 2009 bylo sdružení transformováno na právní subjekt s názvem ACER - Radek Moudrý s.r.o. a zároveň došlo k rozšíření našich služeb o prodej alejových a okrasných stromů a keřů.

Ve své činnosti se naše společnost zaměřuje nejen na hydroosev, ale i na zakládání účelové zeleně, od soukromých zahrad až po veřejnou zeleň (včetně biocenter, biokoridorů a zalesňování orné půdy mechanizačními prostředky). Provádíme také pravidelnou údržbu těchto ploch. Zajišťujeme komplexní služby již od projektové dokumentace, jejíž součástí může být počítačová simulace realizovaných ploch (například vzhledem ke stáří výsadeb a roční době, studie zastínění atd.).

V současné době jsou zakázky realizovány většinou pro stavební firmy, městské i pozemkové úřady a ostatní občany (sadové úpravy veřejných komunikací včetně terénních úprav, sadové úpravy firemních areálů, zakládání zahrad, drobné zahradnické služby). Od roku 2005 jsme rozšířili své služby o terénní úpravy a kontejnerovou dopravu (dovozu písků, štěrku, odvoz suti). Od roku 2009 se též zabýváme prodejem alejových a okrasných stromů a keřů.

ACER - Radek Moudrý s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.
ACER - Radek Moudrý s.r.o. je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
ACER - Radek Moudrý s.r.o. (IČ 28497368) je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ28497368).

crtifikát ISO 9001:2000