Veřejná zeleň

mulčování svahu u sokolovny v Říčanech speciálním vysekávačem
s velkou svahovou dostupností ( AS Motor - typ "Enduro" )
veřejná zeleň 1

lokalita "Park A.Švehly" v Říčanech,
travnatá plocha v popředí byla založena naší firmou po rekonstrukci inženýrských sítí
veřejná zeleň 2

následující fotografie zachycují průběh sadových úprav
provedených naší firmou v rámci rekonstrukce Hellichovy ulice v Praze
(Investor - Městská část Praha 1),

nezbytné zemní práce:
veřejná zeleň 3

výsadba stromořadí Pyrus calleryana "Chantieleer":
veřejná zeleň 4
veřejná zeleň 5
veřejná zeleň 6
veřejná zeleň 7

pokládka travního koberce:
veřejná zeleň 8
veřejná zeleň 9

stav před dokončovacími pracemi:
veřejná zeleň 10
veřejná zeleň 11

stav po cca půl roce od předání investorovi:
veřejná zeleň 12

 

sečení trávy v extrémních podmínkách
veřejná zeleň 13
veřejná zeleň 14