Biologická rekultivace

příprava pozemku a zatravnění 3,8 ha bývalé skládky v Uhříněvsi - lokalita "U Kříže"
biologická rekultivace 1
biologická rekultivace 2