Výsadba dřevin a vzrostlých stromů

Výsadba dřevin

výsadba 2500 ks Cotoneaster dammeri "Skogholm" v extrémních podmínkách
vysušeného jižního svahu ve Voděrádkách
výsadba dřevin 1
výsadba dřevin 2
výsadba dřevin 3

Výsadba vzrostlých stromů

uliční stromořadí Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"
v ulici 17. listopadu v Říčanech
výsadba dřevin 4

uliční stromořadí Sorbus aucuparia ve Všestarech
výsadba dřevin 5

stromořadí Tilia cordata "Rancho" v areálu firmy
Classic Furniture s.r.o. v Uhříněvsi
výsadba dřevin 6