Stručný přehled činností

zakládání trávníků

hydroosev

výsadba dřevin

výstavba zahradních jezírek a skalek

celoroční údržba okrasných trávníků

ošetření a řez okrasných keřů a stromů

řez živých plotů

zdravotní a bezpečnostní průklesty a ošetření stromů

aplikace herbicidů a hnojiv

kosení a mulčování ruderálních porostů

odstraňování náletových dřevin

kácení stromů (i ve ztížených podmínkách a bez použití plošiny)

frézování pařezů

bezpečnostní vázání v korunách stromů

návrhy ozelenění a plány výsadby (klasicky i počítačová simulace)

poradenské služby

komplexní údržba veřejné zeleně